aktualności Sierpień 3, 2016

Event on Education

Studenci sami decydują o losach edukacji?

 

21 lipca 2016 roku wybrane grono studentów z uczelni technicznych z całej Europy wraz z profesorami rozpoczęło dyskusje na tematy związane z jakością i rozwojem edukacji. Zorganizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice sympozjum Event on Education “Be on the right track with smart learning – change the education of tomorrow!” na Politechnice Śląskiej trwało 10 dni, podczas których zostały wypracowane przełomowe decyzje mające istotny wpływ na aktualny proces nauczania.

Sympozjum Event on Education ma na celu zebranie wniosków wypracowanych podczas licznych wykładów, konferencji, prezentacji oraz warsztatów. Następnie, po odpowiednim skatalogowaniu trafią do wyższych organów zajmujących się edukacją, gdzie mają szansę zostać zaprezentowane na licznych konferencjach oraz sympozjach o podobnej tematyce. Poruszanymi zagadnieniami podczas wydarzenia były:

  • Self-Directed Learning – system, w którym uczeń samodzielnie gromadzi materiały i określa swoje cele podczas nauki. Rolą nauczyciela w tym systemie jest pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  • Massive Open Online Courses – przedmioty przeprowadzane są poprzez kursy internetowe. Student ma możliwość uczestniczenia w kursie prowadzonym przez dowolnie wybraną uczelnię, niekoniecznie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
  • University-Business Cooperation – spojrzenie na edukację z perspektywy przyszłego pracodawcy.
  • Elastyczność w programie nauczania – sposób projektowania programu nauczania, który pozwala na elastyczny tryb uczestnictwa ze strony studentów.
  • Project Based Learning – metoda nauczania, w której studenci nabywają głeboką więdzę poprzez rozwiązywanie wyzwań oraz problemów w rzeczywistości.
  • Professor Rule – jakie metody nauczania powinny być stosowane przez profesorów i w jakich okolicznościach.

Sesje były prowadzone przez ekspertów wśród których znajdują się profesorowie z Gliwic, Hiszpanii, a także członkowie międzynarodowych stowarzyszeń szkolnictwa wyższego SEFI oraz FEANI.

ZBLIŻAJĄCE SIĘ

WYDARZENIA