Deloitte

O firmie

Deloitte jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi audytu, zarządzania ryzykiem, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego, doradztwa finansowego i doradztwa prawnego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach.

Przez ponad 20 lat obecności w Polsce firma rozwinęła się, zwiększając grono pracowników i klientów, między innymi poprzez połączenia z lokalnymi firmami audytorskimi i księgowymi. Dzięki tej strategii
Deloitte może oferować klientom usługi najwyższej jakości, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 200 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach.

Dla przyszłego pracownika

Rozwój zawodowy i zasady promocji objęte są w Deloitte starannie opracowanym systemem, którego podstawę stanowi obiektywna ocena wszystkich pracowników. Przyjęty model kariery zawiera jasno określone i obiektywne kryteria awansu. Podstawą oceny pracownika są efekty jego pracy. Wysoko oceniana jest umiejętność budowania dobrych, profesjonalnych relacji z klientem, rzetelność i skuteczność działania.

Pracownicy mają realny wpływ na przebieg własnej kariery w firmie. Raz do roku każdy pracownik wspólnie ze swoim przełożonym przygotowuje plan jej rozwoju. Plan ten składa się z dwóch części – określenia celów rozwoju osobistego i sposobów zwiększania efektywności pracy oraz wyznaczenia kierunków rozwoju zawodowego i specjalizacji zawodowej. Nakreślone cele zostają zweryfikowane podczas kolejnej oceny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej bądź facebooku.
*strona internetowe http://www.deloitte.com/pl/kariera
*facebook https://www.facebook.com/KarierawDeloitte

Zdjęcie
Ambasador zdjęcie

POZNAJ

AMBASADORA

Sylwia Piątek

studentka 3 roku, Informatyka
W tym roku akademickim reprezentuję firmę Deloitte na Politechnice Śląskiej. Jestem osobą otwartą i trochę zwariowaną, lubię podejmować nowe wyzwania. Nie umiem usiedzieć długo w jednym miejscu, dlatego angażuje się w różne projekty. Jednym z nich jest ambasadorstwo – jeśli masz pytania odnośnie firmy lub rekrutacji, zapraszam do kontaktu!

Poznaj naszych partnerów