Luty 12, 2014

Współpraca

 

BEST Gliwice jest apolityczną i niedochodową organizacją zrzeszającą studentów z Politechniki Śląskiej. Poprzez organizowane przez nas projekty realizujemy naszą misję jaką jest rozwój studentów. Naszym celem jest integracja trzech środowisk: studenckiego, gospodarczego oraz akademickiego.

Nasze Stowarzyszenie przez 22 lat obecności na Politechnice Śląskiej stwarza szanse studentom do doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania wiedzy i polepszania kontaktu z firmami.

Zachęcamy firmy zainteresowane promocją wśród gliwickich studentów do współpracy z nami.

Oferta współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów BEST Gliwice dotyczy następujących projektów:

  1. Współpraca całoroczna
    • Partner Strategiczny
    • Partner
  2. BEST IT Festival
    • Sponsor Główny
    • Sponsor
    • Wystawca
    • Współpraca przy LAN Party
  3. Open Career Days
  4. Letni Kurs Naukowy BEST Gliwice
  5. Konkurs Inżynierski EBEC Poland
  6. Współpraca z innymi grupami lokalnymi BEST-u w Polsce

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Filip Janiczak
Wiceprezes ds Kontaktów z Firmami

Kontakt:

+48 511 293 748
filip.janiczak@bestgliwice.pl

ZBLIŻAJĄCE SIĘ

WYDARZENIA