BEST IT Festival to impreza otwarta, która łączy profesjonalizm i ducha studenckiego, pomaga studentom poszukującym pracy w IT rozwijać się i skracać dystans między nimi a pracodawcą. Składa się z takich części jak LAN Party, Konferencje, Targi Pracy i Hackathon.

Festiwal BIT odbywa się co roku na przełomie listopada i grudnia.


Otwarte Dni Kariery to międzywydziałowe dni kariery studenckiej.

Wydarzenie skierowane jest do studentów 3-5 lat. Umożliwia bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz daje możliwość pozostawienia swojego CV w bazie dostępnej dla naszych partnerów. Podczas OCD planowane są także rozmowy kwalifikacyjne organizowane przez firmy.

Celem Dni Kariery jest integracja środowiska akademickiego, studenckiego i biznesowego.

EBEC Poland to konkurs inżynierski odbywający się na sześciu wiodących uczelniach technicznych w Polsce. Projekt pozwala studentom wykorzystać zdobytą wiedzę techniczną w praktyce, wykazać się kreatywnością i wcielić w życie najbardziej szalone pomysły.

Uczestnicy mierzą się z wyzwaniami w dwóch kategoriach – Case Study, w której zostaje przed nimi postawiony teoretyczny problem, którego rozwiązanie muszą opracować i przedstawić, oraz Team Design, gdzie przy pomocy podstawowych narzędzi oraz materiałów takich jak taśma klejąca i drewniane listewki mają za zadanie skonstruować urządzenie, które spełni określoną funkcję.


Letni Kurs Naukowy to około 10-dniowe wydarzenie, na które mogą aplikować studenci uczelni technicznych, przy których działa jedna z grup lokalnych BEST-u.

Z puli aplikujących wyłanianych jest 22 uczestników, którzy będą uczyć się na wybrany temat inżynierski lub powiązany z umiejętnościami miękkimi. Cała wiedza dostarczana jest przez ekspertów z firm lub nauczycieli akademickich. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności.